Cầu trượt tích hợp làm cho cầu thang gỗ trong ngôi nhà này trở nên thú vị cho trẻ em

Khi thiết kế ngôi nhà gia đình hiện đại này. Kiến trúc sư đã quyết định vui chơi một chút.

Thay vì chỉ lắp đặt cầu thang gỗ thông thường. Chúng còn bao gồm một cầu trượt tích hợp. Vì vậy trẻ em trong nhà (hoặc người lớn như trẻ em) có thể trượt xuống một cách đơn giản.

Ngôi nhà hiện đại này có cầu thang gỗ với cầu trượt tích hợp cho trẻ em trong gia đình.  # Đồ gỗ # Cầu thang hiện đại # Trượt tuyết